Contact Safes guide

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de websites www.deraat.eu, www.deraat.nl en www.deraat.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De Raat Security Products BV (Kamer van Koophandel 27128334), hierna te noemen De Raat, verleent u hierbij toegang tot www.deraat.eu, www.deraat.nl en www.deraat.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Raat en derden zijn aangeleverd. De Raat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of wanneer u een bestelling plaatst. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik en bij verkoop van onze producten door onze dealers. Aan de informatie, waaronder ook onze voorraadindicatie valt, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Raat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Deze site is 100% onafhankelijk en eigendom van De Raat.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij De Raat of bij derden welke met  toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Raat. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Raat.

Disclaimer email

Disclaimer
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit e-mailbericht bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk ons daarover  te informeren. Wij verzoeken u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken of onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten. De Raat Security Products betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. De Raat Security Products kan echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval is De Raat Security Products op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.

Security in your safety Large supply Customizable Business & consumer solutions

Questions?

Do you have any questions or wish to receive more information about one of our products? Please contact us.

Call us Mail us

* These fields are required.
Download our offers here